ในชีวิตจริงประสบการณ์ชีวิตที่เด็กๆต้องเจอคือการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ไม่แยกส่วนเป็นรายวิชา สำนักพิมพ์สานอักษรจึงสร้างชุดหนังสือบูรณาการสู่ชีวิตจริง จากประสบการณ์การเรียนการสอนแนว"บูรณาการสู่ชีวิต"ของโรงเรียนรุ่งอรุณซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนให้เข้ากับบริบทในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเด็กๆอย่างเป็นองค์รวมทำให้เรื่องที่เรียนนี้มี"ความหมาย" ต่อเขาทันที ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ง่ายแล้วยังทำให้เด็กๆสามารถเชื่อมโยงไปถึงคุณค่าในเรื่องนั้นๆได้อีกด้วย เราเรียกกระบวนการนี้ว่า "กระบวนการเรียนรู้ที่แท้"

OPENING SALE

95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
100.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
85.00 บาท
60.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
60.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
95.00 บาท
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
180.00 บาท
90.00 บาท
 • สั่งซื้อ
290.00 บาท
247.00 บาท
 • สั่งซื้อ
290.00 บาท
247.00 บาท
 • สั่งซื้อ
290.00 บาท
247.00 บาท
 • สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

290.00 บาท
247.00 บาท
 • สั่งซื้อ
290.00 บาท
247.00 บาท
 • สั่งซื้อ
290.00 บาท
247.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

ติดต่อเรา

028402501ต่อ140
Go to Top